Tostas vyrui

Pone daktare, atėjęs pas gydytoją skundžiasi vyriškis, – kai išgeriu… tai negaliu baigti…

– Tai negerkite! – pataria gydytojas.

– Tada negaliu pradėti. Gal, sakau, pone daktare, išrašykite man vaistų, kuriuose būtų daugiau kalcio.

– O kam jums tokie vaistai?

– Mano žmona trainiojasi su kitais vyrais, o man neauga… ragai.

Pakelkime taures už tai, kad vyrams nereikėtų kreiptis į gydytojus panašiais klausimais.