Tėvo dienos sveikinimas

Kaip tau atsidėkoti

Šiandieną sumaniau –

Lakštutės skambią giesmę,

Skiriu, tėveli, tau!