Žyma: Sveikinimai mamos dienos proga

Mamos dienos sveikinimas

Branda ir išmintis

Tau šviesų kelią kloja,

Už nemigo naktis

Vaikai karštai dėkoja.

O penkiasdešimt metų

Jaunystei ne riba.

Ir aidi senos dainos

Nauja, skambia gaida…

Tegul auksinio jubiliejaus rytą

Lyg saulė naujos viltys sužydės,

O mūsų žodžiai dar neišsakyti

Lai Tavo sielą šiluma užlies.

Mamos dienos sveikinimas

Kai apgaubia pečius juoda naktis, užmerkiu aš nuo ašarų drėgnas akis. Nors greitai būsime kartu, užmiegu aš širdy laikydama tave… Mama, naktimis kviečiu tave, nes be tavęs baisu dabar ir čia. Lietus ir sapnas neramus pažadina nakčia, o aš viena viena viena, ir niekas neprisiglaudžia manęs. Apkabinu pagalvę šaltą, jai atiduodu visą savo baimę, mėnulis taria man labanakt, jis šitoks liūdnas ir mažytis šiąnakt. Šimtai žvaigždučių ten aukštai, ar tu matai, ar tu žinai, kuri žvaigždutė – tu, kuri žvaigždutė – aš? Mamyte mano, ar jauti mane nakčia, kai susitinkame sapne, kai noriu aš tave išgirst? Bet susikaupt neleis mintis, kad ryte vėl tavęs nėra, ir saulė nešviečia tada. Ir pasigirsta durų skambesys, klausiu, kas ten beldžias į duris. Tai tu, mamyte mano… Apkabinu tave stipriai, džiaugiuos tavimi, ne tik sapnais…

Mamos dienos sveikinimas

Miela Mamyte, patikėk, neturime nieko brangesnio už tave. Tegul prabėgusių metų našta neišsekina tavo gerosios širdies, neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta tavo darbščiosios rankos, rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant tavo lūpų, o gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.