Žyma: Sveikinimai jubiliejaus proga

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Nuostabusis amžių amžiaus vidurys —

Apibendrinimas savo eros.

Įpusėjusi gyventi paslaptis…

Juk pusiaukelėj tikrai sustoti gera. Apkabinsime Tave nepaprastai,

Palinkėsim Tau brandžiausio laiko —

Tęsis Jubiliejus dar ilgai, ilgai…

Kad Tau pusė amžiaus — patikės tik vaikas. Todėl, kad Tu esi, mes džiaugiamės visi

Ir lai Tavoj širdy bus vien viltis šviesi.

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Baltų beržų pavėsy išgerkime sulos —

Pakelkime po taurę jaunų dienų kaitros.

Jaunystę atsiminę, ieškokim artumos

Ir siela, lyg kadaise, iš laimės uždainuos. Jau šešiasdešimt metų žaliuoja šie beržai.

Takai seni užžėlę, nes Tu čia nebraidai.

Sugrįžk beržų pavėsin — ne vienas — su vaikais —

Atrasi — ką praradęs, nes čia kadais gimei. Baltų beržų pavėsy lai paukščiai Tau čiulbės,

Primins gražiausią laiką iš Tavo praeities,

Suteikdami vien sielai nežemiškos vilties,

Kad taps auksiniais metai ir lyg beržai šlamės.

Tegu Tau rudeny auksiniam pulsuos gyvenimu krūtinė!

Jubiliejiniai sveikinimai (25 metai)

Ketvertukas duonos – tai dosnusis stalas.

Ketvirtis ąsočio — atgaivins Tave.

Ketvirtasis kampas — tai jau visas namas.

Ketvirta savaitė — darbų pabaiga. Ketvirtis likimo — vandenyno kraštas.

Ketvirtis nuo šimto — tai pati pradžia.

Ketvirtis jaunystės – tai tik meilės paštas…

Ir toli už saulės visko pabaiga. Mažas Jubiliejus Dvidešimt penktieji –

Lai šampanas liejas į lemties alėjas!