Žyma: Sveikinimai jubiliejaus proga

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Kaštonų pumpuruos tokia švelni gyvybė

Tartum Jaunystės siela medyje gyvens…

Tai laimė suvešėjus žieduose mažytė —

Lyg iš šventyklos sauja gėlojo vandens. Bet apkabink gyvenimą kaštono rankom

Ir gerk svajonių pieną sielos spinduliais.

Dvidešimtmečio siekiais kilk į laimės dangų,

Pavasariu Tu į gyvenimą išeik! Tau dvidešimt puokščių, Tau dvidešimt tostų

Palydint į naują gyvenimo uostą.

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Kaip džiaugiamės galėdami pagerbti Jūsų Jubiliejų,

Ir mylim Jus už perneštas jau rūpesčių naštas.

Prabėgę sunkūs metai lieka neišdildomais šešėliais,

Kuriuos tarsi nusineša “nematomas kažkas”… Svajojom jau seniai Jums pasakyti daug gražaus, svarbiausio.

Bet kaip mums suskaičiuot saulėlydžius, dienas, rytus,

Kada ragavot akmeninę druską duonele gardžiausia,

O sunkų “kryžių” nešėt už save ir už kitus? Mes keliam ištvermės ir ryžto taurę

Ir siunčiame dangaus gyvybės saują!

Jubiliejiniai sveikinimai

Sveikinu su Jubiliejum, nors esu labai toli.

Pabučiuosiu lauko vėją ir atsiųsiu Tau glėby

Laisvę iš jaunystės sodų, audrų uostus ir laivus,

Kad pajaustum, kaip jie glosto Tavo blėstančius jausmus. Aš bučiuoju Tavo ranką, ryto saulę Tau nešu,

Dovanoju meilės dangų bei švelnias mintis skiriu,

Kad gyventum ilgą amžių nenustodamas tikėt,

Jog atšventęs Jubiliejų dar ilgai gali mylėt! Neišplėš jokie atstumai iš krūtinės man Tavęs,

Ir svajonės mūsų bendros niekada laivais neskęs.

Amžinos draugystės rankom aš Tave apkabinu

Ir linkiu beribės laimės bei prasmingų daug dienų!