Žyma: Sveikinimai jubiliejaus proga

Jubiliejiniai sveikinimai

Puokštę iš sveikatos rožių dovanojam,

Glėbį meilės su laukų gėlėm,

Čiulbesį paukštelių su žaliausiu gojum —

Mes Jums linkime sėkmės! Ką bedovanotume — menkai atrodo —

Jūsų dvasios turtai — tėviškės verti.

Keista, kad ne mes Jus, o tik Jūs mus guodžiat…

Ir nežinom, ar mes to verti? Jums reiškiam padėką ir pagarbą didžiausią,

Ir linkim metų dar ilgų, gražių, šviesiausių!

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Lyg pavasario upė išsiliejus krante

Tau gyvenimo potvynis plūsta ir plūsta:

Tai jaunystės miražais, tai visatos erdve.

Tai fantazijų skliautais, kur siekių netrūksta. Ši bekraštė gelmė tarp garbės ir likimo

Traukia Tavąjį laivą nematyto pažint.

Pasirinkti Tau leista tarp laimės kūrimo

Ir galėjimo viską beprasmiai pamint… Te lemtingosios jėgos niekada neapleis

Ir jaunystės svajonės dabar išsipildo.

Lai su metais į širdį dvasingumas ateis,

O gyvenimo sielą — tiesa lai pagirdo. Jei keturiasdešimt metų Tu statei Jaunystės uostą —

Tegu likimo vėjai Tavo laivą glosto.

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Už devynių marių supasi vaikystė,

Už devynių jūrų vaikščioja jaunystė,

Už devynių mylių — meilę Tu radai,

Iš devynių laimių — gimė Tau vaikai. Ilgas lemties kelias — nebenusakyt…

Dar lyg vakar gimėm — nebenumatyt,

Kaip tos dienos bėga — bėga lyg vanduo…

Pamatai, kad lieka viskas vien vaikuos. Tad ar gali laimė būt didesnė?!

Tad ar gali būt gyvenimas gražesnis?!

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Kai pusė amžiaus Tavo vieškeliuos sustojo,

Tu pastebėjai — baltoj karietoj laikas nuvežė metus…

Žvaigždėtas kelias buvusius vargus užklojo,

O laimė duonos kąsnį laužė su Tavim perpus. Tai praeitis… ir liko tik žavus paveikslas —

Laimingi štai ant vieškelio plataus vaikai…

Ir panaši lyg dvynė laimės linki Tavo sesė,

Kuriai Tu motiniška šiluma buvai. Tad būk laiminga, jauski mūsų glėbį,

Mes tokią norime Tave mylėti.

Jubiliejiniai sveikinimai (45 metai)

Nebijok, jaunystė neišeina —

Prasidės tik vasara tikra.

Kai gyvenimas per lauką eina

Tarsi šienpjovys šalia Tavęs. Nebijok, vaikai dar neužaugo…

Jie baltų ramunių žieduose —

Ten Tavosios meilės medų saugo,

Nuostabaus likimo laukuose. Nebijok, nes nepritrūks sveikatos

Tau darbuotis taip kaip niekada

Ir nerasi “pagalių” Tu “ratuos” —

Grįžulas pames juos danguje… Keturiasdešimtmetis žvaigždynais lekia…

O jau tie penki… laikys Tau šventės žvakę!