Žyma: Sveikinimai baigiant mokyklą

Išleistuvių sveikinimas

Už šių mokyklos durų daug takelių,

Kelių ir vieškelių, kuris gi skirtas tau?

Juose bus visko: džiaugsmo ir vargelių,

Vienų mažiau, kitų šiek tiek daugiau. Bet šiandien vis dar linksminkis ir šėlki,

Jaunystės vėjas tau neleis nurimt.

Draugus apglėbęs juoksies, gal net verksi,

O ryt su likimu išeisi susitikt.

Išleistuvių sveikinimas

Mes paliekam Tave, Mokykla,

Mes išeinam į didelį kelią.

Paskutinė praeis pamoka,

Nuskambės paskutinis varpelis. Apipintas alyvų žiedais

Suvirpės pirmokėlio rankelėj,

Tas skambutis mus kvietęs kadais

Į mokyklą iš glėbio Tėvelių. Spaudžia gomurį, daužos širdis —

Patikėti negalim…

Nejaugi Mes tokie dideli ir tvirti?

Tarsi miškas — mes medžiai suaugę. Paskutinis skambutis skambės —

Pirmą kartą mums širdis skaudės.

Išleistuvių sveikinimas

Jau išeini… Kaip greitai prabėgo tie dvylika metų.

Kaip viena diena.

Buvo visko, visko ir reikia.

Mes dažnai buvome nedovanotinai šiurkštūs, buvom… Bet dabar, stovime su gėlėmis ir klausomės jo skambėjimo,

Klausomės su nerimu, širdies virpulių,

Gal todėl kad išsiskirsime,

Gal todėl taip greitai suaugome.

Išleistuvių sveikinimas

Lydžiu Tave į pirmąjį gyvenimo takelį.

Mylėdama žaviuosi ir gerbiu Tave.

Tik nenuklyski niekad, mylimas Vaikeli,

Ir neužmiršk, kad antra pusė — tai mama. Lai primena Tau veidrodinis atspindžio peizažas

Kad Tu ir aš — tai meilė neatskiriama.

Gal kada nors vaidensiuos atminimuose miražais…

Visur lydėsiu net nebūdama šalia.

Išleistuvių sveikinimas

Viesulais į svajonę įsupkit mintis,

Nepalikite vietos beverčiams klajūnams!

Ir lai siekiuose dega jaunystės širdis,

Lai į prarają krenta neviltin Jus pastūmę. Į gyvenimą eikit idėjų keliais:

Nusisukę nuo blogio žiūrėkit į šviesą.

Laimės rankos kasdien apkabinti ateis

Ir lydės Tėvų širdys amžinai Jus į tiesą. Neužmirškit dainos — ją dainuoja viltis —

Ir pavargę kely niekada nesuklupkit.

Lai virš žemės plasnoja Laimės paukštės širdis…

Jūs Žmogaus didžio vardo nuolatos verti būkit.

Išleistuvių sveikinimas

Lekia Jūsų dienos taip kaip mėnesienos,

Kartais duš dar viltys tylumoj…

Skauduliu išsprūs gal abejonių dienos —

Šauksmo aimana Jums uždainuos. Lai neleidžia klupti brolis ir seselė —

Žmogiška svajonė — Jums visiems.

O sparnai dėl tikslo dega lai saulelėj,

Tirpdo siekiuose bendros lemties.

Išleistuvių sveikinimas

Skriskit, mūsų paukšteliai,

Skriskit, mūsų vaikai,

Mes su virpančiom rankom

Atversim Jums langus. Nežabotasis žirgas

Skrieja vėjo takais,

Neša gėrį ir blogį

Į gyvenimo dangų. Nemylėkit be laiko —

Paskrajokit prieš tai.

Saiką laimei žinokit

Ir vertinkit žmogų! Kai gyventi išmoksit —

Pasikeis šie laikai

Ir tik tas nugalės,

Kas valdys savo norus.

Išleistuvių sveikinimas

Po mažytį lašelį Tėvų patirties

Ir po ašarą laimės sunešim Jums saujom.

Mes supilsim šiuo gėriu vandenyną vilties —

Visa tai Jums sutaupę, kol gyventi užaugot. Po mažytį taškelį nuo žemės savos,

Ir po trupinį mažą nuo tėviškės stalo —

Mes supilsime gėrį, kokio nieks neparduos,

Nes Jus mylim, tausojam ir gerbiam be galo.