Profesinis sveikinimas (mokytojams)

Ar supranti, kad čežantys rugsėjo lapai

Jau paskutiniams metams pašaukė tave.

O virpanti ranka pirmoko tavo rankoj-

Tai pasimatymas su savo vaikyste. Ar supranti, kad jau atėjo laikas

Subręst ir apsispręst dėl ateities.

Tu – šios mokyklos abiturientas,

Kiek daug suspėt per šiuos metus reikės.