Profesinis sveikinimas (kariams)

Ne dėl paradų gyveni

Ir ne dėl būgno ar trimito —

Todėl ir džiaugiasi širdis,

Kad Laisvės saulė mums nušvito. Tu nepriklausomoj šaly

Ir pildos tai, ką tik svajojai.

Juk gimę mes gyvent vilty,

O gavom visą dangaus rojų. Žinau, drauguži, tai vaikams

Ir anūkėliams iškovota,

Bet aš tikiu — visiems laikams —

Todėl kviečiu Tave į puotą. Ne dėl paradų gyveni —

Lai Laisve džiaugiasi širdis!

Gimtadienio sveikinimas

Dar patikekit gražiu gyvenimu,

Dar patikėkit šviesiom dienom.

Nors jų daugybė nusruveno

Kaip upės srautas tolumon.

Dar reikia ištvermės ir ryžto,

Dar reikia atrast kelių,

Kurie į praeitį negrižtų,

O vis ieškot šviesių dienų.

Daug ažuolų tvirtybės, nevystančių žiedų,

Daug saulėtos padangės ir skambančių dainė,

Ta meilė, kur išsaugojai ir mums išdalinai,

Priimk iš mūsų rankų. Tau lenkiamės žemai.

Meilės žodžiai

Atsiverkit, durys, ir įleiskit Jį!

Slenksti ąžuolini, tik neparklupdyk.

Atsitieskit, staktos, lai praeina Jis,

Užsimirš lai skriaudos, einant pro duris. Kojas Jo bučiuokit, mano kilimai,

Sienos, neišduokit, matėt ką seniai…

Šviesos, užsimerkit, kai aš Jo glėby.

Viešpatie aukščiausias, likti paprašyk.