Meilės SMS

Myliu tave – kaip jūra myli saulę,

Myliu tave – kap debesį dangus,

Myliu tave, kaip saulė myli gėlę.

Esi be galo man brangus žmogus.