Mamos dienos sveikinimas

Branda ir išmintis

Tau šviesų kelią kloja,

Už nemigo naktis

Vaikai karštai dėkoja.

O penkiasdešimt metų

Jaunystei ne riba.

Ir aidi senos dainos

Nauja, skambia gaida…

Tegul auksinio jubiliejaus rytą

Lyg saulė naujos viltys sužydės,

O mūsų žodžiai dar neišsakyti

Lai Tavo sielą šiluma užlies.