Kalėdinis sveikinimas

Kalėdų naktelę tylią pažvelki į žvaigždes…pramerki akeles…ir užsimiršk bent vienai stebuklų kupinai dienelei… Lai šią dienelę tau išsipildo visos gražiausios ir slapčiausios svajonės…SU KALĖDOM!!!