Juokingas tostas

Du kvailiai išėjo pasivaikščioti. Jiedu priėjo kryžkelę. Vienas patraukė kairėn, kitas dešinėn. Po kurio laiko kvailiai susitiko kalno papėdėje. Vienas kažką laiko sugniaužęs rankoje.

– Ką tu čia turi? – susidomėjo antrasis.

– Spėk! – siūlo pirmasis.

– Paukščiuką.

– Ne.

– Gėlytę.

– Irgi ne.

– Dabar žinau. Tu laikai arklį.

Pirmasis truputį pragniaužia kumštį, žvilgteli į vidų ir sako:

– O dabar spėk, kokio jis plauko…

Ir šit staiga pradeda lyti. Pirmasis turi skėtį, kitas be skėčio. Šis ir sako:

– Greičiau išskleisk lietsargį.

– Nepadės, – pasigirdo atsakymas.

– Kaip tai nepadės? Lietsargis apsaugo nuo lietaus.

– Bet jis visas kaip rėtis.

– Tai kam tu jį pasiėmei?

– Aš maniau, kad nelis.

Tad pakelkime taures už laimingus nelaiminguosius.