Jubiliejiniai sveikinimai

Puokštę iš sveikatos rožių dovanojam,

Glėbį meilės su laukų gėlėm,

Čiulbesį paukštelių su žaliausiu gojum —

Mes Jums linkime sėkmės! Ką bedovanotume — menkai atrodo —

Jūsų dvasios turtai — tėviškės verti.

Keista, kad ne mes Jus, o tik Jūs mus guodžiat…

Ir nežinom, ar mes to verti? Jums reiškiam padėką ir pagarbą didžiausią,

Ir linkim metų dar ilgų, gražių, šviesiausių!