Jubiliejiniai sveikinimai

Sveikinu su Jubiliejum, nors esu labai toli.

Pabučiuosiu lauko vėją ir atsiųsiu Tau glėby

Laisvę iš jaunystės sodų, audrų uostus ir laivus,

Kad pajaustum, kaip jie glosto Tavo blėstančius jausmus. Aš bučiuoju Tavo ranką, ryto saulę Tau nešu,

Dovanoju meilės dangų bei švelnias mintis skiriu,

Kad gyventum ilgą amžių nenustodamas tikėt,

Jog atšventęs Jubiliejų dar ilgai gali mylėt! Neišplėš jokie atstumai iš krūtinės man Tavęs,

Ir svajonės mūsų bendros niekada laivais neskęs.

Amžinos draugystės rankom aš Tave apkabinu

Ir linkiu beribės laimės bei prasmingų daug dienų!