Jubiliejiniai sveikinimai

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo

Spalvingais – Jubiliejiniais žiedais.

Nors buvo saulės ir audrų, ir vėjo,

Daug praradimų ir vilčių kadais,

Nuėjote prasmingą, ilgą kelią,

Uždegėt meile širdis artimų žmonių.

Priimkite šiandieną padėkos ugnelę

Savo anūkų ir vaikų širdžių.