Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Lyg pavasario upė išsiliejus krante

Tau gyvenimo potvynis plūsta ir plūsta:

Tai jaunystės miražais, tai visatos erdve.

Tai fantazijų skliautais, kur siekių netrūksta. Ši bekraštė gelmė tarp garbės ir likimo

Traukia Tavąjį laivą nematyto pažint.

Pasirinkti Tau leista tarp laimės kūrimo

Ir galėjimo viską beprasmiai pamint… Te lemtingosios jėgos niekada neapleis

Ir jaunystės svajonės dabar išsipildo.

Lai su metais į širdį dvasingumas ateis,

O gyvenimo sielą — tiesa lai pagirdo. Jei keturiasdešimt metų Tu statei Jaunystės uostą —

Tegu likimo vėjai Tavo laivą glosto.