Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Už devynių marių supasi vaikystė,

Už devynių jūrų vaikščioja jaunystė,

Už devynių mylių — meilę Tu radai,

Iš devynių laimių — gimė Tau vaikai. Ilgas lemties kelias — nebenusakyt…

Dar lyg vakar gimėm — nebenumatyt,

Kaip tos dienos bėga — bėga lyg vanduo…

Pamatai, kad lieka viskas vien vaikuos. Tad ar gali laimė būt didesnė?!

Tad ar gali būt gyvenimas gražesnis?!