Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Kai pusė amžiaus Tavo vieškeliuos sustojo,

Tu pastebėjai — baltoj karietoj laikas nuvežė metus…

Žvaigždėtas kelias buvusius vargus užklojo,

O laimė duonos kąsnį laužė su Tavim perpus. Tai praeitis… ir liko tik žavus paveikslas —

Laimingi štai ant vieškelio plataus vaikai…

Ir panaši lyg dvynė laimės linki Tavo sesė,

Kuriai Tu motiniška šiluma buvai. Tad būk laiminga, jauski mūsų glėbį,

Mes tokią norime Tave mylėti.