Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Jau (šešiolika) metų praėjo,

Kai supaisi lopšely maža.

Jau auksinė žvaigždutė žėrėjo,

Kai tarei pirmą kartą mama