Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Tau jau (18)-lika,

Bet viskas dar tik prasideda.

Daug kartų sužydės alyvos,

Daug kartų nusijuoks pavasariai.

Tad neskubėk pabėgti nuo vaikystės,

Nes tau tik (18)-lika.