Jubiliejiniai sveikinimai (45 metai)

Nebijok, jaunystė neišeina —

Prasidės tik vasara tikra.

Kai gyvenimas per lauką eina

Tarsi šienpjovys šalia Tavęs. Nebijok, vaikai dar neužaugo…

Jie baltų ramunių žieduose —

Ten Tavosios meilės medų saugo,

Nuostabaus likimo laukuose. Nebijok, nes nepritrūks sveikatos

Tau darbuotis taip kaip niekada

Ir nerasi “pagalių” Tu “ratuos” —

Grįžulas pames juos danguje… Keturiasdešimtmetis žvaigždynais lekia…

O jau tie penki… laikys Tau šventės žvakę!