Išleistuvių sveikinimas

Lydžiu Tave į pirmąjį gyvenimo takelį.

Mylėdama žaviuosi ir gerbiu Tave.

Tik nenuklyski niekad, mylimas Vaikeli,

Ir neužmiršk, kad antra pusė — tai mama. Lai primena Tau veidrodinis atspindžio peizažas

Kad Tu ir aš — tai meilė neatskiriama.

Gal kada nors vaidensiuos atminimuose miražais…

Visur lydėsiu net nebūdama šalia.