Išleistuvių sveikinimas

Šimtą kartų sėjęs — nenupjausi…

Šimtą kartų nešęs — nepakelsi…

Šimtasparnio vėjo — nepagausi…

Šimtą kartų mylint — apsigausi… Bet jei dėsi grūdą prie grūdelio,

Bet jei riši šapą prie šapelio —

Susipilsi laimės sau kalnelį,

Susikrausi lizdą kaip paukštelis. Šimtamečiais negimė dar niekas…

Pūdo druskos nesuvalgė vienas…

Protas, darbas nepavirs į nieką,

Jeigu ryžtas Tavo širdžiai lieka. Šimtą kartų būk vertesnis,

Ženk gyvenimo keliu tvirtesnis!