Išleistuvių sveikinimas

Tavo dienos – smalsios vaiko akys,

Krykštavimas, klaidos mūs darbuos.

Tavo dienos – mažos mūsų širdys trapios,

Mokančios mylėt ir neišduot.