Išleistuvių sveikinimas

Viesulais į svajonę įsupkit mintis,

Nepalikite vietos beverčiams klajūnams!

Ir lai siekiuose dega jaunystės širdis,

Lai į prarają krenta neviltin Jus pastūmę. Į gyvenimą eikit idėjų keliais:

Nusisukę nuo blogio žiūrėkit į šviesą.

Laimės rankos kasdien apkabinti ateis

Ir lydės Tėvų širdys amžinai Jus į tiesą. Neužmirškit dainos — ją dainuoja viltis —

Ir pavargę kely niekada nesuklupkit.

Lai virš žemės plasnoja Laimės paukštės širdis…

Jūs Žmogaus didžio vardo nuolatos verti būkit.