Kategorija: Vardadienio sveikinimai

Vardadienio sveikinimas

Lai tavo vardą pagarba lydės,

Kaip žmogų lydi amžinai šešėlis.

Lai tavo vardas pelenuos žibės,

Ir tenedrįsta abejot verte jo joks praeivis. Te tavo vardas šiluma virpės,

Kiekvieną kviesdamas pažvelgt į šviesą.

Tegu jįs naktį švyturiu vis kvies,

Paklydusį surasti uosto vėsą.