Kategorija: Moters dienos sveikinimai

Moters dienos sveikinimas

Jūs galit žavesiu, pagalba

Grąžinti taiką ėį sugriautas sielas

Ir pasidalijusius miestus.

Tebus Jūsų šypsena atpildu tam,

Kurs savyje nugali neapykantą.

Jūsų gailestingumas tebūnie

Kiekvieno skausmo atpildu,

Jūsų grožis tebūnie

Nežūstančiu grožybių įkvėpimu.

Ir jūs būkite – iki savo jėgų

Paskutinės ribos –

Tautų išgelbėtojos.

Moters dienos sveikinimas

Tavo vardas gražesnis už saulę ir

Už tūkstančius aukso žvaigždžių,

Tavo vardas man vienas pasaulyje,

Kurį aš taip širdy branginu..

Moters dalia tikrai sunki,

Bet nepalūžtame kely.

Mes mokam džiaugtis ir mylėti,

Svajoti, juoktis ir kentėti.

Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos ir geros kloties.

Sveikinu su gražiausia švente – Moters diena!