Kategorija: Meilės žodžiai

Meilės žodžiai

Atsiverkit, durys, ir įleiskit Jį!

Slenksti ąžuolini, tik neparklupdyk.

Atsitieskit, staktos, lai praeina Jis,

Užsimirš lai skriaudos, einant pro duris. Kojas Jo bučiuokit, mano kilimai,

Sienos, neišduokit, matėt ką seniai…

Šviesos, užsimerkit, kai aš Jo glėby.

Viešpatie aukščiausias, likti paprašyk.

Meilės žodžiai

Tu piktas pranašas sapnų, kuris neleidžia man užmigt… Tu mano meilė iš tiesų, dėl kurios gyvenimą tęsiu…. Myliu tave, aš ir mylėsiu. Pamiršti neprašyk, nes negaliu…. Tik noriu aš tave matyt, kiekvieną dieną, be išimčių… O mano norą išpildyti juk taip nesunku….