Kategorija: Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimas

Tegul, vaikeli, Tavo vardas

Bus pats gražiausias is visų.

Na, o pradėtas Tavo kelias

Tevirs labai plačiu keliu. Tegul globos vaikystės guolį

Mažieji Dievo angelai

Ir pasakų nykštuką trolį

Nakčia atves šilti sapnai. Tegul nepašykštės likimas

Gerumo, meilės ir sparnų

Kad kiltumei aukščiau už paukštį,

Kad būtumei žmogum geru!

Krikštynų sveikinimas

Ši diena ypatinga. Degant baltai žvakelei,

Šiandien aš tapau turtingas.

Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius,

Kunigėlio palaimą ir antrus tėvelius!

Iš visos širdelės dėkoju Jums,

Kad man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią,

Pirmą kartą nekaltą vaikelį pas Dievulį lydėjot! Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,

Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.

Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs

Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.

Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,

Kur galėčiau braidyti dažnai.

Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę –

Būkit man, anūkėliui, artimiausi draugai!

Krikštynų sveikinimas

Laimės marškiniais kadais apvilkus,

Nutiesei artumo saitų tiltus.

Krikšto vandeniu aš apipiltas —

Niekada nesu sėkmės apviltas. Stebuklingas Krikšto Sakramentas

Tavo įžaduose yra šventas.

Kad nebūčiau niekad vargo kentęs,

Neaplenk mieloji, jokioj šventėj. Nuoširdžiai Tave myliu, Motule,

Už Krikštynų šventąją drobulę.

Krikštynų sveikinimas

Mažas vaikeli, miegoki ramiai

Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai.

Tau angeliukas sapnelį atsiųs,

Krikšto mamytė lopšinę niūniuos. Šią didžią dieną rūbeliais baltais

Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais.

Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai,

Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.

Krikštynų sveikinimas

Aš vėl glaudžiuos prie Jūsų rankų

Baltuosiuos Krikšto marškiniuos.

Jaučiu, kad širdimi aplankot,

Nes Jūsų aš dažnai ilgiuos. Jaučiu švelnumą Motinėlės

Ir Tėvužėliu taip tikiu,

Kaip tam ryte, kai marškinėliais

Apvilkote mane abu. Dabar tuos marškinius šventuosius

Prie savo vaiko aš glaudžiu —

Jam Krikšto laimę atiduosiu —

Savo Krikštatėvių vardu.