Kategorija: Jubiliejiniai sveikinimai

Jubiliejiniai sveikinimai

Puokštę iš sveikatos rožių dovanojam,

Glėbį meilės su laukų gėlėm,

Čiulbesį paukštelių su žaliausiu gojum —

Mes Jums linkime sėkmės! Ką bedovanotume — menkai atrodo —

Jūsų dvasios turtai — tėviškės verti.

Keista, kad ne mes Jus, o tik Jūs mus guodžiat…

Ir nežinom, ar mes to verti? Jums reiškiam padėką ir pagarbą didžiausią,

Ir linkim metų dar ilgų, gražių, šviesiausių!

Jubiliejiniai sveikinimai

Sveikinu su Jubiliejum, nors esu labai toli.

Pabučiuosiu lauko vėją ir atsiųsiu Tau glėby

Laisvę iš jaunystės sodų, audrų uostus ir laivus,

Kad pajaustum, kaip jie glosto Tavo blėstančius jausmus. Aš bučiuoju Tavo ranką, ryto saulę Tau nešu,

Dovanoju meilės dangų bei švelnias mintis skiriu,

Kad gyventum ilgą amžių nenustodamas tikėt,

Jog atšventęs Jubiliejų dar ilgai gali mylėt! Neišplėš jokie atstumai iš krūtinės man Tavęs,

Ir svajonės mūsų bendros niekada laivais neskęs.

Amžinos draugystės rankom aš Tave apkabinu

Ir linkiu beribės laimės bei prasmingų daug dienų!

Jubiliejiniai sveikinimai

Išaušo rytas jubiliejaus,

Greit saulė atrakins vartus.

Ir visos gėlės spalvas lieja,

Kad jis išliktų nuostabus. Kad laime žėrintys šaltiniai,

Pasiektų džiaugsmo upelius.

Kad rasos tyros, krištolinės,

Bučiuotų žiedlapius švelnius! O jie, prie skruostų prisiglaudę,

Pajutę virpesį širdies.

Viliotų žengt į erą nauja,

Kur gėrio upės išsilies… Kur praeitis giliai nuskendus,

Negrįš pro tiltus užmaršties.

Džiaugsminga šypsena ant veido,

Ir rankos sveikinti išsities: Tegu Tavieji jubiliejai,

Žiedais pavasariu praskrieja!

Jubiliejiniai sveikinimai

Sveika sutinkant jubiliejų, kurio taip laukėme visi.

Tegul jis būna mūsų visų šventė, kurie Tau esam artimi.

Ir neaplenkia jis nei vieno, kurie yra Tau ištikimi. Šia proga prisiminki ir kitus, kurie tau brangūs iš tiesų.

O mes Tau norim palinkėti laimės, džiaugsmo,

Kad visuomet širdy išliktum tu jauna.

Kad viskas šiam gyvenime, Tau išsipildytų dar ateityje.

Jubiliejiniai sveikinimai

Vienos Tavęs nepamirštu…

Gimtadieniui gėles perku,

Nors taurės duženų šuke

Manoji siela sužeista.

Žinau, Tu be manęs šventi,

Gal su senais draugais siauti?..

Kodėl nepakvieti manęs,

Kaip Tu viena gali iškęst?

Kodėl apleidai Tu mane

Palikus širdgėlą šalia?

Bet patikėk, ne išeitis —

Manoji sužeista širdis.

Rašau ir skambinu aš Tau,

Važiuoju pas Tave greičiau.

Atleisk, nors kaltas aš buvau —

Nebus tokių klaidų daugiau.

Tad su gimtadieniu, brangi!

Bet ko gi Tu viena šventi?

Ak, kad žinotum, kaip džiaugiuos,

Kad nieks manęs Tau neatstos.