Kategorija: Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Lyg pavasario upė išsiliejus krante

Tau gyvenimo potvynis plūsta ir plūsta:

Tai jaunystės miražais, tai visatos erdve.

Tai fantazijų skliautais, kur siekių netrūksta. Ši bekraštė gelmė tarp garbės ir likimo

Traukia Tavąjį laivą nematyto pažint.

Pasirinkti Tau leista tarp laimės kūrimo

Ir galėjimo viską beprasmiai pamint… Te lemtingosios jėgos niekada neapleis

Ir jaunystės svajonės dabar išsipildo.

Lai su metais į širdį dvasingumas ateis,

O gyvenimo sielą — tiesa lai pagirdo. Jei keturiasdešimt metų Tu statei Jaunystės uostą —

Tegu likimo vėjai Tavo laivą glosto.

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Už devynių marių supasi vaikystė,

Už devynių jūrų vaikščioja jaunystė,

Už devynių mylių — meilę Tu radai,

Iš devynių laimių — gimė Tau vaikai. Ilgas lemties kelias — nebenusakyt…

Dar lyg vakar gimėm — nebenumatyt,

Kaip tos dienos bėga — bėga lyg vanduo…

Pamatai, kad lieka viskas vien vaikuos. Tad ar gali laimė būt didesnė?!

Tad ar gali būt gyvenimas gražesnis?!

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Kai pusė amžiaus Tavo vieškeliuos sustojo,

Tu pastebėjai — baltoj karietoj laikas nuvežė metus…

Žvaigždėtas kelias buvusius vargus užklojo,

O laimė duonos kąsnį laužė su Tavim perpus. Tai praeitis… ir liko tik žavus paveikslas —

Laimingi štai ant vieškelio plataus vaikai…

Ir panaši lyg dvynė laimės linki Tavo sesė,

Kuriai Tu motiniška šiluma buvai. Tad būk laiminga, jauski mūsų glėbį,

Mes tokią norime Tave mylėti.

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Kaštonų pumpuruos tokia švelni gyvybė

Tartum Jaunystės siela medyje gyvens…

Tai laimė suvešėjus žieduose mažytė —

Lyg iš šventyklos sauja gėlojo vandens. Bet apkabink gyvenimą kaštono rankom

Ir gerk svajonių pieną sielos spinduliais.

Dvidešimtmečio siekiais kilk į laimės dangų,

Pavasariu Tu į gyvenimą išeik! Tau dvidešimt puokščių, Tau dvidešimt tostų

Palydint į naują gyvenimo uostą.

Jubiliejiniai sveikinimai ( metų)

Kaip džiaugiamės galėdami pagerbti Jūsų Jubiliejų,

Ir mylim Jus už perneštas jau rūpesčių naštas.

Prabėgę sunkūs metai lieka neišdildomais šešėliais,

Kuriuos tarsi nusineša “nematomas kažkas”… Svajojom jau seniai Jums pasakyti daug gražaus, svarbiausio.

Bet kaip mums suskaičiuot saulėlydžius, dienas, rytus,

Kada ragavot akmeninę druską duonele gardžiausia,

O sunkų “kryžių” nešėt už save ir už kitus? Mes keliam ištvermės ir ryžto taurę

Ir siunčiame dangaus gyvybės saują!