Moters dienos sveikinimas

Tavo vardas gražesnis už saulę ir

Už tūkstančius aukso žvaigždžių,

Tavo vardas man vienas pasaulyje,

Kurį aš taip širdy branginu..

Moters dalia tikrai sunki,

Bet nepalūžtame kely.

Mes mokam džiaugtis ir mylėti,

Svajoti, juoktis ir kentėti.

Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos ir geros kloties.

Sveikinu su gražiausia švente – Moters diena!

Tostas draugui

Nuolat labai užsiėmęs verslininkas Petras ėmė įtarti savo žmoną neištikimybe. Kaip paprastai susirengęs tolimon kelionėn, jis pasikvietė geriausią savo draugą Joną ir šiam sako:

– Jonai, tu – mano geriausias draugas. Ir turiu prisipažinti, jog man kelia nerimą kai kurie mano žmonos poelgiai. Bijau, kad ji man neištikima… Aš dabar skrendu į Niujorką, savo žmoną užrakinau namuose, štai raktai nuo namų, juos atiduodu tau. Jeigu kas nors man nutiktų, nueik į mano namus, atrakink juos ir papasakok žmonai, kas man nutiko…

Po kelių valandų Petras jau buvo oro uoste. Kai su grupe keleivių jis pasuko išėjimo link, staiga išgirdo šaukiantį Joną.

– Klausyk, – šaukė tas iš toli, – tu supainiojai, davei man ne tuos raktus! Jie netinka tavo namų durų spynai!..

Tad pakelkime taurę už tuos žmones, kurie, patikėdami savo draugams paslaptis, patikėtų jiems ir savo tikruosius raktus!

Gimtadienio sveikinimas

Vėl susirinkom išlydėt paikystę —

Mūs nerimą jaunų dienų,

Ir tai, ką vis vadinome kvailystėm —

Audringu savo likimu… Mes susirinkome lyg į vaikystės puotą,

Kur dūks mūs šelmiškas Ruduo…

Tarsi pavasaris — Jaunikis valsą šoka

Ir bando Poniai asistuot. O ši ponia — tai Tu, Vaikystės drauge,

Graži ir švytinčiom akim!

Juk dar ne vienas pašokdinti laukia, —

Tai, ko tą Rudenį bandai apsikabint?