Profesinis sveikinimas (kunigams)

Mano Dvasios Tėve, mano Angele Sarge,

Pasimelsiu dabar vien tiktai už Tave.

Nežinau, kaip meldei sunaikint mano kaltę,

Kad gyvenimas tapo lyg svajinga daina. Prieš Šventuosius suklupus, meldžiu Tau palaimos

Už pamokslą, už maldą, už šypsnį veide.

Taip tikiu aš galybe Šventosios apvaizdos,

Kad dėkodama Dievui vis kreipsiuos į Tave. Mano Dvasios Tėve, mano Angele Sarge,

Tau dėkoju, išmokius dorai Viešpatį garbint.

Juokingas tostas

XVI amžiuje Prancuzijoje mokytojams buvo uždrausta vesti. Tačiau vienas mokytojas nepaklausė šio draudimo ir vedė. Aišku, del to neteko darbo. Jo žmona mokėjo megzti ir iš to užsidirbdavo duonai. Mylintis vyras, neturėdamas ką veikti, ištisas valandas žiurėdavo į dirbančios žmonelės pirštus. Pagaliau jam kilo idėja sukurti mezgimo mašiną arba toką mechanizmą, kuris pavaduotų mylimą žmoną. Jis sukonstravo pirma mezgimo mašiną, kuri imitavo mezgėjos pirštų darbą.

Tad pakelkime taures už karštą meilę žmonai, už meilę, kuri gimdo išradėjus.

Tostas draugui

Aludėj susitinka trys draugai ir klausinėjasi vienas pas kitą kas kaip gyvena. Vienas sako:

– Aš gyvenu kaip grafinukas, visokie pašlemėkai stengiasi už gerklės pastverti…

Kitas sako:

– Aš gyvenu vyručiai, kaip arbūzas – valgau, miegu ir storėju.

O trečias sako:

– Jums gerai, o aš gyvenu kaip bulvė, jei žmona su uošviene per žiemą nesuės, tai pavasarį tikrai pasodins…

Siūlau išgerti draugai už gerą gyvenimą…