Kategorija: Valentino dienos sveikinimai

Valentino dienos sveikinimas

Galiu tau padovanoti, elementarų reikalingą daiktą,

Bet jis sulūš ir jį tu išmesi…

Galiu dovanoti pakabuką, turintį savo reiksmę, bet jį pamesi…

Galiu dovanoti bučinį, bet tu jį pamirši…

Dovanočiau atviruką, bet jis dinks namuose…

Žinau, galiu dovanoti tūkstanti banaliu žodžių, ir kartoti, kad tave myliu…

Tiesa ta – neturiu išskirtinės dovanos tau…

Bet jau žinau…

Padovanosiu tau save, savo gyvenimą, ir širdį…

Žinau aš nesulūšiu, tu neišmesi manęs…

Žinau nepamirši, nes visada būsiu šalia…

Padovanosiu tūkstančius bučinių…

Nes būsiu tavo gyvenimas…

Kas naktį ir kas rytą…

Mudu glausimės šalia viens kito…

Valentino dienos sveikinimas

Pašnibždėk, paklausk…

Galbūt išgirs?

Matai?

Tai siena dengia tavo širdį,

Nenori ji nieko įleist…

Todėl širdis meilės šauksmų negirdi,

Ji nori būti laisva…

Bet tuo pačiu ir geidžiama…

Atgaivinti ją gali tik aistra…

Panaši į saldų medų bičių nešamą…

O ją turi širdis maną…

Tai tikrai ne melas ar pašaipa…

Leisk paliesti tavo sielą…

Leisk pažadinti ją…

Savo nepakartojamą širdies liepsną…

Juk viską ką turiu, tai meilė tau skirta…

Ji tyra…

Ji karšta…

Ji miela…

Ji ypatinga…

Ji nesugriaunama…

Ji tik tai…

Tik tau pažadėta…

Valentino dienos sveikinimas

Esu ne toks, aistra aptemdė mano veidą

Ir tai manos širdies lig šiol pažint neleido, –

Pažvelki jo gelmėn, surasi ten lobyno:

Švelnumą, polėkį, jautrumą begalinį. Dabar jų nematai, o jūroje audringoj,

Kai vėtra siautėja, žaibai ugniniai sminga,

Ar matome kriaukles, perlus ir jų grožybę? Gal draugauti aš nemokėjau

Juk meilė buvo mums karti.

Bet juk šitaip jau išejo

Vadinasi buvome šalti. Negaila man, kad tavo akys melsvos

Negaila man, kad skiriasi keliai,

Tik gaila, kad aš tave mylėjau

O meilės tos tu vertas nebuvai. Manai aš seksiu, jei paliksi

Manai sakysiu “neik”.

O ne, keliauk, geresnę radęs

Mylėk, nes dienos bėga greit. Gal bus laikas, žydės sodai

Ir debesys slinks savaisiais keliais.

Kai susitiksim, tai pakalbėsim,

O šiandien kalbamės laiškais.

Valentino dienos sveikinimas

Kartais… reikia pabūt vienam, ir susivokt savyje…

Kartais… reikia pasėdėt kopose, ir žiūrėt į žvaigždes…

Kartais PRIVALAI nusišypsot, kad ir kaip ašaros skruostais tekėtų…

Kartais reikia įveikti tai, kas yra neįmanoma…

Kartais reikia matyti tai, ko kitas nepamatys…

Kartais reikia stengtis, dėl to, kas tau svarbu…

Kartais reikia pakovot, kad turėtum Kažką Daugiau…

Kartais reikia grožėtis dangum…

Kartais reikia susikabinus už rankų bėgt į jūrą…

Kartais reikia išsivoliot smėly…

Kartais reikia verkt…

Kartais reikia kažko, ko neturi…

BET. VISADA Reikia Mylėt…

Valentino dienos sveikinimas

Su gandrais ir su lapais kartu

Išėjai tu tada išėjai.

Išėjai tu nakčia, išėjai paslapčia

Nežinau, kur ieškoti tavęs. Ir paklausiau aš tyliai gandrų

Ir paklausiau aš tyliai klevų.

Gal matė gandrai, gal regėjo klevai

Vėlų rudenį, kai tu išėjai. Ir atsakė man tyliai gandrai,

Sušlamėjo man tyliai klevai.

Juk jinai taip arti, juk ji tavo širdy

Tai kam ieškai tu jos taip toli. Vai aš eisiu, nueisiu prie upės

Prie upelio šaltinio giliausio.

Ten aš lauksiu tavęs, ten ilgėsiuos tavęs

Vėlų rudenį gal tu ir sugrįši.