Kategorija: Mamos dienos sveikinimai

Mamos dienos sveikinimas

Miela Mamyte, patikėk, neturime nieko brangesnio už tave. Tegul prabėgusių metų našta neišsekina tavo gerosios širdies, neužgesina akių šviesos, tegul niekada nepavargsta tavo darbščiosios rankos, rūpesčių kasdienybėje nenuvysta šypsena ant tavo lūpų, o gyvenimo kelias tegu būna ilgas ir šviesus.

Mamos dienos sveikinimas

Į mėnulio glėbį įsisupus

Aš prisimenu, Motut, Tave,

Kaip lopšinė meiliai švelniom lūpom

Glostydavo vakarais sapne. Ir dabar užmigusi sapnuoju

Tavo veidą, lūpas ir rankas…

Vėl prabėgusi laiku būtuoju,

Gydau gerumu žaizdas senas. Paskaityki, Mama, trumpą laišką

Įsisupus mėnesio glėbin…

Ir manosios meilės žodžių žaismą

Pasidėki mylinčion širdin. Iš lopšinių pas Tave sugrįžus

Aš — dukra — Tavoj širdy pražydus.