Kategorija: Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienis – kiekvieno žmogaus labai laukiama šventė, o gimtadienio dalyviai (svečiai) turėtų būti pasirengę ir tinkamai pasveikinti sukaktuvininką. Mes siūlome jums daugybė unikalių, šmaikščių ir labai gražių gimtadienio sveikinimų kurie tiks tiek jūsų pažystamui, draugui, tiek ir giminaičiui.

Gimtadienio sveikinimas

Aš Tau linkiu, kad būtumei laiminga(-s), kad niekada netrūktų saulės spindulių.

Kad kelias, kuriuo eisi, būtų be vingių, kad net rožės dėl tavęs žydėtų be spyglių!

O jei pavargsi, tai surask šaltinį skaidrų, bet tokį, kad vanduo suteiktų tau jėgų.

Kad atsigėrus jo – užgytų žaizdos, o atsikvėpus būtų gera ir smagu!

Gimtadienio sveikinimas

Vėl susirinkom išlydėt paikystę —

Mūs nerimą jaunų dienų,

Ir tai, ką vis vadinome kvailystėm —

Audringu savo likimu… Mes susirinkome lyg į vaikystės puotą,

Kur dūks mūs šelmiškas Ruduo…

Tarsi pavasaris — Jaunikis valsą šoka

Ir bando Poniai asistuot. O ši ponia — tai Tu, Vaikystės drauge,

Graži ir švytinčiom akim!

Juk dar ne vienas pašokdinti laukia, —

Tai, ko tą Rudenį bandai apsikabint?

Gimtadienio sveikinimas

Mes Tau Linkime, kad būtumei Laiminga,

Kad niekada netrūktų saulės spindulių.

Kad kelias kuriuo eisi būtų be vingių,

Kad net rožės dėl tavęs žydėtų be spyglių!

O jei pavargsi – tai surask šaltinį skaidrų,

Bet tokį, kad vanduo suteiktu Tau jėgų.

Kad atsigėrus jo užgytų žaizdos,

Tau būtų gera ir smagu!

Gimtadienio sveikinimas

Padalintas likimas per pusę…

Broli mano, aš mylinti Tavo sesuo.

Mes lyg medžiai truputį įlūžę…

Tavo skausmas — tai mano akmuo. Padalintas gyvenimo kelias:

Kraujas vienas, bet gyslomis teka dviejų.

Tavo žaizdą many visad gelia,

Nors už tūkstančių mylių esu. Padalinta net duona per pusę,

Artimieji, draugai ir tėvynė… tokia…

Mūsų širdys — ąsotis sudužęs —

Tik Motulė mums amžiais viena.

Gimtadienio sveikinimas

Vyriškiausia padėka Tau, Uošvi, ne dygliuota rožių puokštė

Ir ne mano keli žodžiai — ne karalius aš, ne ložėj…

Ačiū Tau už pritarimą ir už nebesikišimą.

Ačiū Tau už stiprią ranką ir kad visko mums pakanka. Jei medžioti kada eisiu, Tavęs draugu nepakeisiu.

Jei žvejosiu dieną, naktį — ten gali ir Tu nukakti,

Nes prie darbo manęs vieno Tu nepalikai nė dienai.

Jei sustojai pailsėti, tai ir man neleidai „sėti“… Tau, Tėvuk, linkiu sveikatos ir tegu visi pamato,

Kad, kur Uošvis — ten ir žentas! Ir todėl čia kartais „šventa“…

Gimtadienio sveikinimas

Žmogaus gerumas daug ilgiau už jį gyvena…

Jo nekeičia praėję dienos, mėnesiai, laikai.

Ir pats žmogus į šią vertybę nuolat remias,

Ir tarsi grūdą sėja… Kada nors suras vaikai. Daug metų vaikštom mes po Jūsų gėrio lauką

Ir mokome gyvenimo tiesų savus vaikus,

Tačiau, kiekvieną kart suklydę, Jūsų laukiam —

Tos paprastos širdies, kurioj gyvena didelis žmogus.