Meilės SMS

Sapnavau tave savo sapne, ir tavo žodyje išgirdau, kad myli mane… Tai buvo nuostabus sapnas, tas venintelis sapnas…

Kuriame tu stovėjai priešais mane, bet deja tai tik buvo sapnas… Šiltas naktinis sapnas…

Tostas vyrui

Pone daktare, atėjęs pas gydytoją skundžiasi vyriškis, – kai išgeriu… tai negaliu baigti…

– Tai negerkite! – pataria gydytojas.

– Tada negaliu pradėti. Gal, sakau, pone daktare, išrašykite man vaistų, kuriuose būtų daugiau kalcio.

– O kam jums tokie vaistai?

– Mano žmona trainiojasi su kitais vyrais, o man neauga… ragai.

Pakelkime taures už tai, kad vyrams nereikėtų kreiptis į gydytojus panašiais klausimais.

Gimtadienio sveikinimas

Aš Tau linkiu, kad būtumei laiminga(-s), kad niekada netrūktų saulės spindulių.

Kad kelias, kuriuo eisi, būtų be vingių, kad net rožės dėl tavęs žydėtų be spyglių!

O jei pavargsi, tai surask šaltinį skaidrų, bet tokį, kad vanduo suteiktų tau jėgų.

Kad atsigėrus jo – užgytų žaizdos, o atsikvėpus būtų gera ir smagu!

Tostas moterims

– Atleiskite! – paklausė korespondentas praeinančios anglės. – Norėčiau sužinoti, ar jūs esate laiminga, ar nelaiminga?

– Ak, kokia aš nelaiminga, – suvaitojo paklaustoji. – Nusipirkau liuksusinį automobilį. Maniau, kad aš viena tokį turėsiu. Žiūriu – daug kas tokiais važinėja.

– O jūs ar laiminga, ar nelaiminga? – buvo paklausta prancūzė.

– Aš jaučiuosi nelaimingiausia moterimi. Nusipirkau brangiausius kailinius. Maniau, kad aš viena tokius turėsiu. Žiūriu – daugelis moterų tokius pačius nešioja…

Eina rusė. Ji vos tempia sunkų krepšį… Visa suprakaitavusi, labai pavargusi… Pirmam sutiktam ji giriasi:

– Ak, kokia aš laiminga. Įsivaizduojate, gavau kruopų ir miltų nusipirkti. Nuostabiausia – be jokių talonų ir netgi be eilės.

Tad pakelkime taures už laimingas moteris!

Naujametinis sveikinimas

Lyg tyčia, su 12-uoju laikrodžio dūžiu išvysi savas svajones, viltis, džiaugsmus ir laimę, patirtus 2005-aisiais. Nieko nėra amžino, jie nebesugrįš, bet neliūdėk, juk ateina Naujieji, kurie tau žada dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau šypsenos ir laimės. Lik toks pat mielas žmogeliukas, koks iki šiol buvai =))Su Naujaisiais metais!!! =))